14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vurderingsloven  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2018, men er stadig relevant for visse vurderinger § 44

Lov om vurdering af landets faste ejendomme paragraf 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vurderingsloven og bygger på lov nr. 1067 af 30. August 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Almindelige vurderinger af ejerboliger pr. 1. oktober 2013, pr. 1. oktober 2015 og pr. 1. oktober 2017 kan påklages i det tidsrum, hvor de vurderinger, der foretages pr. 1. oktober 2018, kan påklages, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.

•••

Stk. 2 Omvurderinger af ejerboliger eller andre ansættelser som nævnt i § 42, stk. 1, nr. 2-5, som er foretaget efter den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011, kan påklages inden for de frister, der er nævnt i skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3. Ansættelser som nævnt i 1. pkt. foretaget pr. 1. oktober 2013 kan påklages senest den 1. juli 2015. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på ansættelser som følge af afgørelser truffet af et vurderingsankenævn, af Landsskatteretten eller af domstolene.

•••

Stk. 3 Almindelige vurderinger af andre ejendomme pr. 1. oktober 2014, pr. 1. oktober 2016 og pr. 1. oktober 2018 kan påklages i det tidsrum, hvor de vurderinger, der foretages pr. 1. oktober 2019, kan påklages, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.

•••

Stk. 4 Omvurderinger af andre ejendomme eller andre ansættelser som nævnt i § 43, stk. 1, nr. 2-5, som er foretaget efter den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012, kan påklages inden for de frister, der er nævnt i skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3. 1. pkt. finder ikke anvendelse på ansættelser som følge af afgørelser truffet af et vurderingsankenævn, af Landsskatteretten eller af domstolene.

•••

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen kan inden den 1. januar 2019 afsende varsel som nævnt i skatteforvaltningslovens § 33 a, for så vidt angår den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 eller en senere vurdering, og inden den 1. januar 2020, for så vidt angår den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012 eller en senere vurdering, når den varslede ændring er til gunst for borgeren. Told- og skatteforvaltningen kan nedsætte senere vurderinger af den pågældende ejendom, i det omfang afgørelser som nævnt i 1. pkt. giver anledning hertil.

•••

Stk. 6 Behandlingen af klager over vurderinger som nævnt i stk. 1 og 3 skal ske på baggrund af prisforholdene i vurderingsåret.

•••
profile photo
Profilside