14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udstationeringsloven § 7a

Lov om udstationering af lønmodtagere m.v. paragraf 7a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udstationeringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1144 af 14. September 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7a En udenlandsk virksomhed, der udstationerer lønmodtagere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, skal anmelde følgende oplysninger til Erhvervsstyrelsen:

 • 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

 • 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.

 • 3) Sted for levering af tjenesteydelsen.

 • 4) Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.

 • 5) Virksomhedens branchekode.

 • 6) Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed.

 • 7) Oplysninger om eventuel momsregistrering i hjemlandet.

 • 8) Oplysninger om socialsikringsforhold for de lønmodtagere, der er anmeldt oplysninger om efter nr. 6.

 • 9) Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

•••

Stk. 2 En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser uden at beskæftige lønmodtagere eller uden at udstationere lønmodtagere til Danmark, skal anmelde følgende oplysninger til registrering i Erhvervsstyrelsen:

 • 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

 • 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.

 • 3) Sted for levering af tjenesteydelsen.

 • 4) Virksomhedens branchekode.

 • 5) Oplysninger om eventuel momsregistrering i hjemlandet.

 • 6) Oplysninger om socialsikringsforhold i hjemlandet.

 • 7) Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

•••

Stk. 3 En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser, uden at betingelserne for udstationering er opfyldt, jf. § 4, skal anmelde følgende oplysninger til Erhvervsstyrelsen:

 • 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

 • 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.

 • 3) Sted for levering af tjenesteydelsen.

 • 4) Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.

 • 5) Virksomhedens branchekode.

 • I seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation, LBK nr. 1144 af 14/09 2018, står ordet "identitet" ved en fejl i bestemt form, "identiteten".
  Det fremgår dog af § 1, nr. 11 i ændringslov nr. 26 af 8/6 2016, at bestemmelsen blev vedtaget med ordet "identitet" i ubestemt form.

  6) Identitet af de lønmodtagere, der udfører den pågældende tjenesteydelse, og varigheden af beskæftigelsen.

 • 7) Oplysninger om eventuel momsregistrering i hjemlandet.

 • 8) Oplysninger om socialsikringsforhold i hjemlandet for de lønmodtagere, der er anmeldt oplysninger om efter nr. 6.

 • I seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation, LBK nr 1144 af 14/09/2018, står ordet "forbindelse" ved en fejl i bestemt form, "forbindelsen".
  Det fremgår dog af § 1, nr. 11 i ændringslov nr. 26 af 8/6 2016, at bestemmelsen blev vedtaget med ordet "forbindelse" i ubestemt form.

  9) Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

•••

Stk. 4 Anmeldelse efter stk. 1-3 skal ske efter lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 5 Oplysninger, der er anmeldt efter stk. 1-3, kan alene anvendes til

 • 1) danske myndigheders kontrol af, om virksomheder overholder lovgivningen i forbindelse med arbejde i Danmark,

 • 2) danske myndigheders kontrol af overholdelse af betingelserne for at udstationere til Danmark,

 • 3) sagsbehandling i Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og

 • 4) statistik om udenlandske virksomheder og udstationerede lønmodtagere.

•••

Stk. 6 Oplysningerne efter stk. 1-3 skal anmeldes, senest samtidig med at leveringen af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest førstkommende hverdag efter ændringen.

•••

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om anmeldelse af oplysninger efter stk. 1-6, herunder om, hvilke forhold anmeldere kan eller skal registrere i styrelsens it-system, og brugen af dette system.

•••
profile photo
Profilside