14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilbageleveringsloven § 13

Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilbageleveringsloven og bygger på lov nr. 521 af 26. May 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Erstatning ved overførelse af ulovligt udførte kulturgenstande
Før der skal ske overførelse, skal den stat, der rejser krav om at få en ulovligt udført kulturgenstand overført efter denne lov, erstatte det tab, som erhververen lider, ved at genstanden skal overføres, jf. dog stk. 2 og 3 samt § 14.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis erhververen på tidspunktet for erhvervelsen vidste eller burde vide, at genstanden var ulovligt udført.

•••

Stk. 3 Den, der har erhvervet en kulturgenstand ved arv, gave eller på anden vederlagsfri måde, har ikke ret til erstatning efter stk. 1, hvis den, vedkommende afleder sine rettigheder fra, ikke ville have haft det.

•••
profile photo
Profilside