14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven Kapitel 50

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Sundhedsloven

Kapitel 50

Offentlig rejsesygesikring inden for rigsfællesskabet

§167 Regionsrådet kan yde tilskud til sygehjælp m.v. til personer under midlertidigt ophold i Grønland og på Færøerne efter nærmere regler, der fastsættes af sundheds- og ældreministeren.

Stk. 2 Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilket omfang ydelser i henhold til overenskomster med Grønland og Færøerne træder i stedet for ydelser efter stk. 1.

profile photo
Profilside