14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Sundhedsloven § 6

Uddrag fra kommentarerne til sundhedsloven § 6:

Til § 6
Bestemmelsen definerer, hvad der i loven forstås ved sundhedspersoner, dvs. personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver og personer, der handler på disses ansvar. Personer, der ikke er undergivet en autorisationsordning, hvilket fx er tilfældet med social...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: