14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Sundhedsloven § 57j

Uddrag fra kommentarerne til sundhedsloven § 57j:

§ 57 e Af tandlægeoverenskomstens § 6, stk. 3, fremgår, at tiltrædelse til overenskomsten kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned. Erklæring om tiltrædelse indsendes til Tandlægeforeningen på blanketter, godkendt af overenskomstens parter, og Tandlægeforeningen videresender erklæringen til regionen, hvor tandlægens klinik er beliggende,...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: