14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 159

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§159 Regionsrådet yder efter nærmere regler fastsat af sundheds- og ældreministeren tilskud til ernæringspræparater, som er ordineret af en læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse.

•••

Stk. 2 Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af gebyr for godkendelse af ernæringspræparater som tilskudsberettigede.

•••
profile photo
Profilside