14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02. november 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilket omfang lovens ydelser tilkommer Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

  • 1) personer, hvis ophold her i landet er reguleret i aftaler om retsstillingen for styrker eller militære hovedkvarterer, som Danmark har tiltrådt,

  • 2) udenlandske statsborgere, der er beskæftiget her i landet af en udenlandsk stat eller en international organisation, og

  • 3) familiemedlemmer til de under nr. 1 og 2 nævnte personer.

•••
profile photo
Profilside