14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 299a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. September 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§299a Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i overtrædelse af § 4, jf. § 18, stk.1, nr. 1-3, i lov om forretningshemmeligheder. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor handlingen har medført betydelig skade, eller der er fremkaldt nærliggende fare herfor.

•••
profile photo
Profilside