14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Stormflodsloven § 19

Lov om stormflod og stormfald paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af stormflodsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. April 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Stormrådet kan efter udtalelse fra tilsynsmyndigheden bestemme, at tilsagnet om tilskud helt eller delvis bortfalder, og at beløb, der er udbetalt i tilskud efter loven eller efter regler, der er fastsat i henhold til loven, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis

  • 1) modtageren af tilskud har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

  • 2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes,

  • 3) modtageren af tilskud tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 16, stk. 3, eller pligter i medfør af § 18, stk. 2, 4 og 5, eller

  • 4) forudsætningerne for støtte i øvrigt efter Stormrådets skøn er væsentligt ændrede.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med miljø- og fødevareministeren fastsætte regler om tilbagebetaling i henhold til stk. 1, herunder om beregningen af renter. Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

•••
profile photo
Profilside