14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Søloven § 477

Uddrag fra kommentarerne til søloven § 477:

Til § 1, nr. 1     Som det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget blev der i 1992-fondskonventionen indført en tacit amendment procedure, dvs. en stiltiende ændringsprocedure.     Som en følge heraf foreslås det, at erhvervsministeren bemyndiges til at gennemføre sådanne vedtagelser ... Til § 1, nr. 2 Til § 472    Bestemmelsen angiver, hvad formålet med søforklaringen er, og afløser § 474 i den hidtidige lov. Der er ikke tilsigtet en egentlig substansændring, men blot en sproglig tilretning, bl.a. som en følge af de ændringer, der sker i de efterfølgende bestemmelser.    Som en kons...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: