14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 18h

Lov om socialtilsyn paragraf 18h

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 42 af 19. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18h Oplysningspligt
Foreninger og private virksomheder, der søger om godkendelse efter § 18 b, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give socialtilsynet de organisatoriske og økonomiske oplysninger, som socialtilsynet anmoder om.

•••

Stk. 2 Foreninger og private virksomheder, der er godkendt efter § 18 b, skal

  • 1) af egen drift give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget,

  • 2) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der har truffet afgørelse om hjælp efter §§ 95 eller 96 i lov om social service til de borgere, foreningen eller den private virksomhed har indgået aftale med, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

  • 3) efter anmodning give socialtilsynet de oplysninger, som er nødvendige, for at socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn.

•••
profile photo
Profilside