14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 18d

Lov om socialtilsyn paragraf 18d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 42 af 19. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18d Bliver socialtilsynet opmærksomt på bekymrende forhold i relation til en forening eller en privat virksomhed, jf. § 18 a, eller træffer socialtilsynet afgørelse om ophør af godkendelsen, jf. § 18 b, stk. 4, orienterer socialtilsynet de borgere, der har indgået aftaler med foreningen eller den private virksomhed, og de kommuner, der har truffet afgørelse om hjælp efter §§ 95 eller 96 i lov om social service til de nævnte borgere, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, herom.

•••
profile photo
Profilside