14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 192

Lov om social service paragraf 192

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. August 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§192 Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dog kan kommunen ikke opkræve betaling for den særlige service m.v. som følge af plejehjemsopholdet. Ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler herom, herunder regler, der er tilnærmet reglerne for ældreboliger og plejeboliger efter lov om almene boliger m.v., og regler om beskyttelse mod ufrivillig flytning inden for et plejehjem eller en beskyttet bolig. Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger DIS-bekendtgørelsen

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner § 8, stk. 1, nr. 28 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 8, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9, stk. 7, nr. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9c, stk. 2, nr. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9c, stk. 5, nr. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 82, stk. 3 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 83, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 84, stk. 2 Førtidspensionsloven § 45, stk. 5 Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland § 3, stk. 1, nr. 2 Boligstøtteloven § 12, stk. 6 Friplejeboligloven § 11, stk. 2, nr. 1 Almenboligloven § 54a, stk. 1 Almenboligloven § 58a, stk. 1 Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori § 8, stk. 1 Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger § 4, stk. 1 Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven § 1, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne § 3, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 § 10, stk. 1 Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 15, stk. 1
Interne henvisninger: § 2a, stk. 1 § 14a, stk. 1 § 93, stk. 1 § 139, stk. 2 § 150c, stk. 1, nr. 1 § 151, stk. 2 § 184, stk. 3 § 192a, stk. 1

profile photo
Profilside