14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 153

Lov om social service paragraf 153

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§153 Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,

  • 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,

  • 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold,

  • 3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller

  • 4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

•••

Stk. 2 Børne- og socialministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Børne- og socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service

•••
profile photo
Profilside