14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 110

Lov om social service paragraf 110

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. August 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§110 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

•••

Stk. 2 Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

•••

Stk. 3 Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.

•••

Stk. 4 Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

•••

Stk. 5 Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

•••

Stk. 6 Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde personens navn og cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner § 2, stk. 3 Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner § 8, stk. 1, nr. 27 Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner § 13, stk. 3 Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9, stk. 7, nr. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9, stk. 8 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9c, stk. 2, nr. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9c, stk. 10 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde § 2, stk. 1, nr. 10 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde § 8, stk. 1 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 12, stk. 1 Førtidspensionsloven § 45, stk. 5 Tilbudsportalbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 9 Tilbudsportalbekendtgørelsen § 12, stk. 3 Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år § 12, stk. 1 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 21i, stk. 1, nr. 2 Kommunesamarbejdsloven § 1, stk. 2, nr. 4, litra a Almenboligloven § 63, stk. 2 Lov om frikommunenetværk § 9c, stk. 1 Lov om frikommunenetværk § 25, stk. 2 Lov om frikommunenetværk § 26f, stk. 3 Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig § 2, stk. 1 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 5, stk. 1 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 5, stk. 3 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 6, stk. 1 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 33, stk. 1 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 35, stk. 4 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 74, stk. 1 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 74, stk. 2 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 75, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 75, stk. 1, nr. 3 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 75, stk. 1, nr. 5
Interne henvisninger: § 5, stk. 1, nr. 1 § 9, stk. 1 § 9, stk. 3 § 141, stk. 5 § 163, stk. 1 § 163, stk. 2 § 163a, stk. 1 § 177, stk. 1, nr. 5

profile photo
Profilside