14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9d

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område paragraf 9d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retssikkerhedsloven (det sociale område) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. August 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9d Kommunalt samarbejde
Børne- og socialministeren kan efter ansøgning tillade, at forpligtelsen til at yde hjælp efter §§ 9 og 9 a overlades til en anden kommune, når overladelsen sker som led i en fælles social vagtordning.

•••
profile photo
Profilside