14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9

Uddrag fra kommentarerne til retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9:

Til § 9
Bestemmelsen i stk. 1 om, at det er kommunen (kommunalbestyrelsen), der er ansvarlig over for den enkelte borger og familien, der søger om hjælp, svarer til reglen i bistandslovens § 9 og § 2, stk. 1, i den sociale styrelseslov. Det vil normalt være den kommune, hvor borgeren bor, der har pligten til at sørge for, at den en...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: