14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 638

Lov om rettens pleje paragraf 638

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§638 Arresten kan kræves ophævet af fogedretten, såfremt fordringshaveren undlader at anlægge arrestsag eller sag vedrørende fordringen inden de i § 634 nævnte frister, eller såfremt nogen af disse sager afvises eller hæves.

•••

Stk. 2 Arresten kan ophæves helt eller delvis på grund af omstændigheder, som er indtruffet efter arrestens foretagelse.

•••

Stk. 3 Forinden arresten ophæves, skal fogedretten så vidt muligt give fordringshaveren lejlighed til at udtale sig.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

profile photo
Profilside