14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 422

Lov om rettens pleje paragraf 422

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§422 Retten vejleder i fornødent omfang den, der ikke møder med advokat, om dennes retsstilling.

•••

Stk. 2 Retten kan give en person, der opfylder de økonomiske betingelser efter § 325, fri proces, hvis den pågældende har behov for advokatbistand.

•••

Stk. 3 Retten vejleder den, som forbuddet eller påbuddet retter sig imod, om retsvirkningerne af afgørelsen, herunder at overtrædelse af forbuddet eller påbuddet kan medføre strafansvar, jf. § 430.

•••
profile photo
Profilside