14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Retsplejeloven § 417

Uddrag fra kommentarerne til retsplejeloven § 417:

De gældende regler om nedlæggelse af forbud i kapitel 57 foreslås revideret og indsat i et nyt kapitel 40 om midlertidige afgørelser om forbud og påbud.Forslaget om at flytte reglerne fra tredje bog, femte afsnit, som omhandler fogedrettens kompetence til at foranstalte foreløbige retsmidler, til tredje bog, andet afsnit, som omhandler rettergangsm...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: