14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 413

Lov om rettens pleje paragraf 413

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§413 Forbud eller påbud kan meddeles, hvis den part, der anmoder om meddelelse af forbuddet eller påbuddet, godtgør eller sandsynliggør,

  • 1) at parten har den ret, der søges beskyttet ved forbuddet eller påbuddet,

  • 2) at modpartens adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud eller påbud, og

  • 3) at partens mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis parten henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse.

•••
profile photo
Profilside