14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Retsplejeloven § 356

Uddrag fra kommentarerne til retsplejeloven § 356:

Retsplejelovens kapitel 33 om sagsforberedelsen i civile sager i første instans foreslås nyaffattet. Forslaget omfatter ligesom det gældende kapitel 33 alle førsteinstanssager, dvs. i både byretten, landsretten og Handelsretten. Da sager fremover ikke vil kunne anlægges ved landsretten (men kun henvises de...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: