14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Retsplejeloven § 227

Uddrag fra kommentarerne til retsplejeloven § 227:

Ved den ændrede affattelse af § 224 gøres byretterne til 1. instans i civile sager i overensstemmelse med Retsplejerådets forslag. Landsrettens kompetence som 1. instans i civile sager kræver særlig lovhjemmel enten i retsplejeloven eller anden lovgivning. Sådan lovhjemmel foreligger efter forslagets § 225, stk. 1 , i sager ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: