14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsafgiftsloven § 13

Lov om retsafgifter paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. November 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Afgift svares ikke af:

  • 1) En statstjenestemand, der anlægger sag efter ordre,

  • 2) en part, der er fritaget for betaling af afgifter i medfør af retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 1,

  • 3) en part, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved sagen, og som opfylder de økonomiske betingelser efter retsplejelovens § 325.

•••

Stk. 2 Retten træffer afgørelse om betaling af sagsomkostninger, som om der ikke var afgiftsfrihed efter stk. 1, nr. 1 eller 3, herunder et skønsmæssigt fastsat beløb svarende til de afgifter, der efter sagsgenstandens værdi skulle have været betalt. Pålægges modparten at betale sagsomkostninger svarende til de afgifter, der skulle have været betalt, tilfalder beløbet statskassen.

•••
profile photo
Profilside