14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Personskatteloven § 9

Uddrag fra kommentarerne til personskatteloven § 9:

Til §§ 9-10
Efter de gældende regler gives der personfradrag ved skatteberegningen. De beregnede indkomstskatter til stat, kommune og amtskommune, kirkelige afgifter, folkepensionsbidrag og bidrag til dagpengefonden nedsættes hver for sig med en procentdel af personfradraget. Procentdelen svarer til den procentsats, hvormed den pågældende indkomstskat m.v. ber...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: