14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Personbogsbekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af personbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 213 af 15. March 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Der må ikke foretages ændringer i de almindelige betingelser. Fravigelse af de almindelige betingelser kan kun ske, når fravigelserne gengives under »særlige bestemmelser«.

•••

Stk. 2 Følgende bestemmelser i de almindelige betingelser kan ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tinglysningslovens § 47, stk. 8, jf. § 42 a:

  • 1) nr. 2, sidste punktum, og nr. 7, litra a, i ”Almindelige betingelser (LØSØRE)”, og

  • 2) nr. 2, sidste punktum, og nr. 6, litra a, i ”Almindelige betingelser (HØSTPANTEBREV)”.

•••

Stk. 3 Nr. 2 i ”Almindelige betingelser (VIRKSOMHEDSPANT)” og nr. 2 i ”Almindelige betingelser (SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT)” kan ikke fraviges.

•••
profile photo
Profilside