14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opkrævningsloven § 5d

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) paragraf 5d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opkrævningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 573 af 06. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5d Virksomheden kan inden udløbet af fristen i § 5 c, stk. 1, stille forslag om, hvilken revisor der skal udarbejde regnskabet. § 5 c, stk. 2, om forlængelse af fristen for indgivelse af regnskabet gælder også i dette tilfælde.

•••

Stk. 2 Kan told- og skatteforvaltningen ikke godkende virksomhedens forslag efter stk. 1, meddeles dette virksomheden ved en afgørelse. Told- og skatteforvaltningen oplyser samtidig virksomheden om, hvilken revisor forvaltningen vil anmode om at udarbejde et regnskab for virksomheden.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: CO2-afgiftsloven § 13, stk. 1 Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. § 10a, stk. 2 Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. § 12, stk. 1 Lov om afgift af ledningsført vand § 13, stk. 1 Øl- og vinafgiftsloven § 16, stk. 1 Tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen § 22, stk. 1 Gasafgiftsloven § 15, stk. 1 Affalds- og råstofafgiftsloven § 16, stk. 1 Tinglysningsafgiftsloven § 17, stk. 2 Lov om afgift af spildevand § 14, stk. 1 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 18, stk. 1 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 24, stk. 2 Lov om afgift af konsum-is § 5, stk. 2 Lov om afgift af konsum-is § 5a, stk. 1 Elafgiftsloven § 8, stk. 1 Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler § 11, stk. 1 Spiritusafgiftsloven § 21, stk. 1 CFC-loven § 3d, stk. 3 CFC-loven § 9, stk. 1 Tobaksafgiftsloven § 13, stk. 1 Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) § 12, stk. 1 Kvælstofafgiftsloven § 13, stk. 1 Kvælstofafgiftsloven § 19, stk. 2 Lov om afgift af skadesforsikringer § 9, stk. 2 Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. § 5, stk. 3 Lov om forskellige forbrugsafgifter § 15, stk. 1 Lov om forskellige forbrugsafgifter § 16a, stk. 4 Chokoladeafgiftsloven § 10a, stk. 3 Chokoladeafgiftsloven § 15, stk. 1 Chokoladeafgiftsloven § 15, stk. 2 Lov om afgift af kvælstofoxider § 12, stk. 1 Lov om afgift af kvælstofoxider § 15, stk. 2 Lov om afgift af svovl § 11, stk. 1 Lov om afgift af svovl § 18, stk. 2 Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. § 16, stk. 1 Emballageafgiftsloven § 7a, stk. 3 Emballageafgiftsloven § 10, stk. 1
Interne henvisninger: § 9, stk. 3

profile photo
Profilside