14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opkrævningsloven § 5

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opkrævningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

•••

Stk. 2 Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb som godtgørelse og størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal tilbagebetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: CO2-afgiftsloven § 13, stk. 1 CO2-afgiftsloven § 19, stk. 2 Lov om afgift af spildevand § 14, stk. 1 Lov om afgift af spildevand § 14, stk. 2 Lov om afgift af kvælstofoxider § 12, stk. 1 Lov om afgift af kvælstofoxider § 15, stk. 2 Lov om afgift af ledningsført vand § 13, stk. 1 Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat § 11, stk. 1 Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat § 14, stk. 2 Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler § 11, stk. 1 Tinglysningsafgiftsloven § 17, stk. 2 Lov om afgift af svovl § 11, stk. 1 Chokoladeafgiftsloven § 10a, stk. 3 Chokoladeafgiftsloven § 15, stk. 1 Chokoladeafgiftsloven § 15, stk. 2 Spiritusafgiftsloven § 21, stk. 1 Affalds- og råstofafgiftsloven § 16, stk. 1 CFC-loven § 3d, stk. 3 CFC-loven § 9, stk. 1 Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. § 5, stk. 3 pvc-afgiftsloven § 11, stk. 1 pvc-afgiftsloven § 17, stk. 2 Vækstfremmerafgiftsloven § 10, stk. 1 Vækstfremmerafgiftsloven § 16, stk. 2 Øl- og vinafgiftsloven § 16, stk. 1 Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. § 10a, stk. 2 Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. § 12, stk. 1 Tobaksafgiftsloven § 13, stk. 1 Tobaksafgiftsloven § 30, stk. 2 Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. § 16, stk. 1 Lov om forskellige forbrugsafgifter § 15, stk. 1 Lov om forskellige forbrugsafgifter § 16a, stk. 4 Emballageafgiftsloven § 7a, stk. 3 Emballageafgiftsloven § 10, stk. 1 Gasafgiftsloven § 15, stk. 1 Lov om afgift af konsum-is § 5, stk. 2 Lov om afgift af konsum-is § 5a, stk. 1 Kvælstofafgiftsloven § 13, stk. 1 Kvælstofafgiftsloven § 19, stk. 2 Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) § 12, stk. 1 Elafgiftsloven § 8, stk. 1 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 18, stk. 1 Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 24, stk. 2 Tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen § 27, stk. 1 Lov om afgift af skadesforsikringer § 9, stk. 2
Interne henvisninger: § 9, stk. 3

profile photo
Profilside