14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Miljøbeskyttelsesloven § 48

Uddrag fra kommentarerne til miljøbeskyttelsesloven § 48:

Til § 47
Efter denne bestemmelse, som er en videreførsel af den gældende lovs § 62 a, stk. 7, kan kommunalbestyrelsen fastsætte gebyrer til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med indsamling, bortskaffelse m.v. af affald. Gebyrer kan desuden opkræves i forbindelse med etablering og drift af deponeringsanlæg eller genanvendel...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: