14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Miljøbeskyttelsesloven § 2

Lov om miljøbeskyttelse paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af miljøbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1121 af 03. september 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Loven omfatter

  • 1) al virksomhed, som gennem udsendelse af faste, flydende eller luftformige stoffer, gennem udsendelse af mikroorganismer, der kan være til skade for miljø og sundhed, eller ved frembringelse af affald kan medføre forurening af luft, vand, jord og undergrund,

  • 2) rystelser og støj,

  • 3) produkter eller varer, som i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse, transport eller ved den senere håndtering som affald kan medføre forurening,

  • 4) transportmidler og andre mobile anlæg, som kan medføre forurening, og

  • 5) dyrehold, skadedyr og andre forhold, som kan medføre hygiejniske problemer eller væsentlige ulemper for omgivelserne.

•••

Stk. 2 Loven omfatter tillige virksomhed, som vedrører risikobetonede processer, samt oplagring af stoffer med farlige egenskaber, således at driftsforstyrrelser, uheld eller forsætlige skadevoldende handlinger kan medføre nærliggende fare for forurening som nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside