14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Medieansvarsloven § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af medieansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 914 af 11. August 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Andre massemedier
Foretagender, der udgiver de i § 1, nr. 3, nævnte massemedier, skal for at være omfattet af lovens regler have indgivet anmeldelse til Pressenævnet. Foretagender, der udgiver massemedier som nævnt i § 1, nr. 3, og modtager redaktionel produktionsstøtte eller projektstøtte efter lov om mediestøtte, er omfattet af loven, uanset om de har indgivet anmeldelse til Pressenævnet.  2. pkt. gælder ikke for massemedier som nævnt i § 1, nr. 3, som henvender sig til et dansk mindretal i udlandet.

•••

Stk. 2 For foretagender, der omfattes af loven efter stk. 1, 1. eller 2. pkt., gælder reglerne i §§ 5-7.

•••

Stk. 3 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelsens indhold og form.

•••
profile photo
Profilside