14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Medieansvarsloven § 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af medieansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 914 af 11. August 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik.

•••

Stk. 2 Klager over overtrædelse af stk. 1 kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet, jf. dog stk. 3. I begge tilfælde er klagefristen 12 uger efter offentliggørelsen. Massemediets afgørelse kan senest 12 uger efter, at den er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.

•••

Stk. 3 Klager over DR’s, TV 2/DANMARK A/S’ eller de regionale TV 2-virksomheders overtrædelse af stk. 1 skal senest 12 uger efter offentliggørelsen indgives til disse. De pågældende virksomheders afgørelse kan senest 12 uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.

•••
profile photo
Profilside