14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Medieansvarsloven § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af medieansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 914 af 11. August 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Indenlandske periodiske skrifter
Ved udgiver af et skrift forstås den, for hvis regning skriftet udgives.

•••

Stk. 2 Et skrift anses for indenlandsk, såfremt udgiverens virksomhed udøves her i landet.

•••

Stk. 3 Et skrift anses ikke for periodisk, medmindre det er bestemt til at udkomme mindst to gange årligt.

•••
profile photo
Profilside