14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Markedsføringsloven GAMMEL  - denne lov blev ophævet den 1. juli 2017, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 7a

Uddrag fra kommentarerne til markedsføringsloven gammel § 7a:

Ifølge denne bestemmelse indsættes en bemyndigelse i markedsføringsloven til, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler med henblik på at gennemføre servicedirektivets oplysningskrav. På baggrund af bemyndigelsen udstedes en bekendtgørelse om oplysningskrav for tjenesteydere. Bekendtgørelsens anvendelsesområde fastsættes i over...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: