14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Markedsføringsloven GAMMEL  - denne lov blev ophævet den 1. juli 2017, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 4

Uddrag fra kommentarerne til markedsføringsloven gammel § 4:

Til § 4
Der foreslås indsat en ny bestemmelse i loven, som har til formål at sikre, at modtageren af et reklamebudskab bliver gjort opmærksom på, at der er tale om reklame og dermed forhindre skjult reklame. Skjult reklame er alle former for reklame, som ikke fremtræder som sådan. Som eksempler kan nævnes reklame,...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: