14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Markedsføringsloven GAMMEL  - denne lov blev ophævet den 1. juli 2017, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 20

Uddrag fra kommentarerne til markedsføringsloven gammel § 20:

Til § 18
Til stk. 1 og 2 Stk. 1 og 2 er en ordret videreførelse af den gældende lovs § 13, som angiver, at handlinger i strid med loven kan forbydes ved dom, og at retten i forbindelse med et forbud kan meddele påbud, som anses nødvendige for at sikre forbudets overholdelse og genoprettelse af retstilstanden forud ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: