14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Markedsføringsloven GAMMEL  - denne lov blev ophævet den 1. juli 2017, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 14a

Uddrag fra kommentarerne til markedsføringsloven gammel § 14a:

Den foreslåede § 14 a i lov om markedsføring svarer til forbrugerkreditdirektivet artikel 4 og artikel 21, litra a. I bestemmelsen anvendes i overensstemmelse med terminologien i markedsføringsloven i stedet for begrebet reklame det indholdsmæssigt identiske begreb markedsføring.Markedsføringen af kreditaftaler, undtagen kreditkøb, er i dag om...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: