14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udstedelse af legitimationskort § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om udstedelse af legitimationskort og bygger på lov nr. 236 af 15. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kan erhverve et legitimationskort med foto, fulde navn og personnummer, der udstedes af den kommune, hvor ansøgeren er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR). Legitimationskortet udstedes med en gyldighedsperiode på 10 år.

•••

Stk. 2 Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler for udstedelsen og udformningen af legitimationskortet, herunder nærmere krav for, hvornår ansøgerens identitet kan anses for godtgjort.

•••

Stk. 3 Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter regler om betaling af et gebyr for udstedelse af legitimationskortet, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside