14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold  - delvist sat i kraft, jf. bek. nr. 291 af 17/03 2016, som ændret ved bek. nr. 335 af 08/04 2016 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 260 af 16. March 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Fabrikanter
Fabrikanten skal sikre, at apparater er konstrueret i overensstemmelse med § 3, når fabrikanten bringer apparaterne i omsætning.

•••

Stk. 2 Fabrikanten skal vurdere apparaters overensstemmelse med § 3 og udarbejde teknisk dokumentation, inden fabrikanten bringer apparaterne i omsætning.

•••

Stk. 3 Fabrikanten skal, inden fabrikanten bringer apparater i omsætning, udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, hvorved fabrikanten indestår for, at apparaterne er i overensstemmelse med § 3 på baggrund af vurderingen i stk. 2. Fabrikanten skal opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, jf. stk. 2, i 10 år, efter at apparaterne er blevet bragt i omsætning.

•••

Stk. 4 Fabrikanten skal anbringe et CE-mærke på apparater, som er i overensstemmelse med § 3, inden fabrikanten bringer apparaterne i omsætning. Er det ikke muligt på grund af apparatets beskaffenhed at anbringe et CE-mærke på apparatet, skal fabrikanten i stedet anbringe et CE-mærke på apparatets emballage og de medfølgende dokumenter.

•••

Stk. 5 Energistyrelsen fastsætter nærmere regler om

  • 1) formodning for et apparats overensstemmelse med § 3 eller dele heraf, jf. stk. 1, hvis apparatet er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele heraf,

  • 2) procedurerne til vurdering af apparaters overensstemmelse med § 3 og indholdet af den tekniske dokumentation, jf. stk. 2,

  • 3) indholdet af EU-overensstemmelseserklæringen, jf. stk. 3, og

  • 4) CE-mærkning, jf. stk. 4.

•••
profile photo
Profilside