14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Net- og informationssikkerhedsloven § 3

Lov om net- og informationssikkerhed (Net- og informationssikkerhedsloven) paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af net- og informationssikkerhedsloven og bygger på lov nr. 1567 af 15. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om minimumskrav til informationssikkerhed for udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester. Reglerne kan omfatte krav om passende tekniske, processuelle og organisatoriske foranstaltninger med henblik på risikostyring i forhold til informationssikkerhed i offentligt tilgængelige net og tjenester og opretholdelse af et passende informationssikkerhedsniveau, herunder krav om, at sådanne foranstaltninger gennemføres på baggrund af dokumenterede og ledelsesforankrede processer. Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester

•••

Stk. 2 Center for Cybersikkerhed kan påbyde udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester at inddrage nærmere angivne områder af deres virksomhed og nærmere angivne trusler mod informationssikkerheden i deres risikostyringsprocesser efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Såfremt det er af væsentlig samfundsmæssig betydning, kan Center for Cybersikkerhed påbyde udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at sikre informationssikkerheden i offentligt tilgængelige net og tjenester. Centeret fastsætter nærmere regler herom. Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester

•••
profile photo
Profilside