14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Net- og informationssikkerhedsloven § 14

Lov om net- og informationssikkerhed (Net- og informationssikkerhedsloven) paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af net- og informationssikkerhedsloven og bygger på lov nr. 1567 af 15. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Med bøde straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der

•••

Stk. 2 I regler, som udfærdiges i medfør af § 3, stk. 1 eller 3, § 4, § 5, stk. 1, 2 eller 3, eller § 6, stk. 6, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne. Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside