14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 64 af 13. januar 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 13/03/2018

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Det statslige udgiftsloft for finansåret 2014 fastsættes til 434,2 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 185,2 mia. kr., medens det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 249,0 mia. kr.

Stk. 2 Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2014 fastsættes til 229,0 mia. kr.

Stk. 3 Det regionale udgiftsloft for finansåret 2014 fastsættes til 104,7 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 101,8 mia. kr., medens det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 2,9 mia. kr.

§2 Det statslige udgiftsloft for finansåret 2015 fastsættes til 439,6 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 189,0 mia. kr., medens det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 250,6 mia. kr.

Stk. 2 Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2015 fastsættes til 229,0 mia. kr.

Stk. 3 Det regionale udgiftsloft for finansåret 2015 fastsættes til 104,7 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 101,8 mia. kr., medens det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 2,9 mia. kr.

§3 Det statslige udgiftsloft for finansåret 2016 fastsættes til 439,6 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 182,2 mia. kr., medens det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 257,4 mia. kr.

Stk. 2 Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2016 fastsættes til 237,4 mia. kr.

Stk. 3 Det regionale udgiftsloft for finansåret 2016 fastsættes til 110,4 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 107,4 mia. kr., medens det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 3,0 mia. kr.

§4 Det statslige udgiftsloft for finansåret 2017 fastsættes til 448,5 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 186,3 mia. kr., medens det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 262,2 mia. kr.

Stk. 2 Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2017 fastsættes til 235,0 mia. kr.

Stk. 3 Det regionale udgiftsloft for finansåret 2017 fastsættes til 110,4 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 107,4 mia. kr., medens det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 3,0 mia. kr.

§5 Uanset §§ 1-4 kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for det enkelte finansår, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2 Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside på internettet.

§5a (Ophævet)

§6 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for finansårene 2014-2017.

§7 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside