14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra kommentarerne til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 9:

Til § 9
Det foreslås, at det er en betingelse for retten til jobpræmie, at personen er registreret i CPR-registeret med bopæl i Danmark. Udgangspunktet for bopælsregistrering er, at enhver skal registreres på sin bopæl. Den, der ingen bopæl har, skal registreres på sit faste opholdssted. Hvis en person hverken har en bopæl eller et fast opholdssted, skal ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: