14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag og bygger på lovbekendtgørelse nr. 822 af 15. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Henvisningen til Erhvervsuddannelseslovens §5, stk. 5 er forkert da den bestemmelse ikke længere findes.
Se eventuelt Erhvervsuddannelseslovens §5c, stk. 2 - den 1. august 2015 vil henvisningen i denne bestemmelse nemlig blive ændret fra §5, stk. 5 til §5c, stk. 2 i erhvervsuddannelsesloven, jf. §4, nr. 7 og §1, nr. 5, samt §10 i LOV nr 634 af 16/06/2014.

§11 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder godtgørelse til elever i hovedforløbet, jf. § 5 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, når eleverne er optaget på grundlag af praktik i udlandet, jf. § 9, stk. 1. Godtgørelsen udgør samme beløb, som en arbejdsgiver efter § 5, stk. 1, er berettiget til at modtage som lønrefusion for den pågældende elev.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte at give tillæg til godtgørelsen efter stk. 1. Den samlede godtgørelse må dog højst udgøre et beløb, der svarer til fuld elevløn.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter retningslinjer for udbetaling af godtgørelsen.

•••

Stk. 4 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale, der er optaget til afsluttende skoleundervisning på grundlag af praktik i udlandet, jf. § 15, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside