14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Ligebehandlingsloven § 16a

Uddrag fra kommentarerne til ligebehandlingsloven § 16a:

    Som nævnt ovenfor i de almindelige bemærkninger, er formålet med direktivet at lempe beviskravene for lønmodtageren. Når lønmodtageren i en konkret sag fremfører faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er tale om forskelsbehandling, påhviler det arbejdsgiveren at bevi...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: