14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunestyrelsesloven § 60

Lov om kommunernes styrelse paragraf 60

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kommunestyrelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§60 Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra Ankestyrelsen, jf. dog § 60 a.

•••

Stk. 2 Aftaler af den i stk. 1 omhandlede karakter kan ophæves, dersom deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en deltagers anmodning, når Ankestyrelsen finder rimelig grund dertil.

•••

Stk. 3 Vilkårene for aftalens ophævelse skal godkendes af Ankestyrelsen og skal fastsættes af denne i tilfælde af uenighed mellem deltagerne.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Skatteforvaltningsloven § 62, stk. 10 Skatteforvaltningsloven § 74, stk. 1 Beskyttelsesrumsloven § 16, stk. 4 Revisorloven § 1, stk. 4 Revisorloven § 43, stk. 6 Revisorloven § 56, stk. 2 Erhvervsvirksomhedsloven § 5, stk. 1, nr. 1 Erhvervsvirksomhedsloven § 23, stk. 3 Omsætningsberegningsbekendtgørelsen § 9, stk. 3 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 44, stk. 1 Bekendtgørelse om et indkomstregister § 2, stk. 2, nr. 5 Forskelsbehandlingsloven § 8, stk. 2 Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne § 1, stk. 1 Havneloven § 6, stk. 3 Naturgasforsyningsloven § 5, stk. 2 Inddrivelsesloven § 1a, stk. 3 Medieansvarsloven § 15, stk. 2 Medieansvarsloven § 23, stk. 2 Medieansvarsloven § 53, stk. 3 Lov om revision af den kommunale inddeling § 19, stk. 1, nr. 8 Lov om revision af den kommunale inddeling § 19, stk. 1, nr. 9 Lov om revision af den kommunale inddeling § 39, stk. 1 Helbredsoplysningsloven § 14, stk. 1 Vagtvirksomhedsloven § 20, stk. 3 Trafikselskabsloven § 1, stk. 1 Lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber § 2, stk. 3 Lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber § 3, stk. 3 Landbrugsloven § 22, stk. 1 Vandsektorloven § 2, stk. 6, nr. 1 Vandsektorloven § 32, stk. 1 Konkurrenceloven § 2, stk. 3 Kommunesamarbejdsloven § 14, stk. 1 Kildeskatteloven § 56, stk. 1, nr. 4 Støttetilbagebetalingsbekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 2 Restaurationsloven § 37, stk. 7 Beredskabsloven § 10, stk. 3 Beredskabsloven § 70, stk. 6 Lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og redningsberedskabet § 5, stk. 3 Lov om frikommunenetværk § 4, stk. 2 Kildeskattebekendtgørelsen § 26, stk. 3, nr. 4 Bekendtgørelse om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder § 1, stk. 2
Interne henvisninger: § 47, stk. 1 § 48, stk. 1 § 48, stk. 2 § 49, stk. 1 § 49, stk. 2 § 50a, stk. 2 § 50b, stk. 3 § 50c, stk. 4 § 51, stk. 2 § 52, stk. 2 § 56, stk. 1 § 56, stk. 2 § 63, stk. 1

profile photo
Profilside