14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskatteloven § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. January 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

  • 1) personer, der har bopæl her i landet,

  • 2) personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende,

  • 3) danske statsborgere, der uden at være omfattet af bestemmelserne under nr. 1 og 2 gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted her, medmindre de godtgør, at de har bopæl i udlandet, eller at de aldrig har haft bopæl her i landet. Udenlandsk statsborger, der inden sin tjeneste eller sit ophold om bord senest har været skattepligtig her i landet i medfør af bestemmelserne i nærværende paragraf, sidestilles i denne forbindelse med dansk statsborger,

  • 4) personer, som af den danske stat, regioner, kommuner eller andre offentlige institutioner m.v. er udsendt til tjeneste uden for riget, og som ikke er omfattet af bestemmelserne foran under nr. 1 og 2, samt de med disse personer samlevende ægtefæller og de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse, når de pågældende ægtefæller og børn ikke er undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat efter reglerne for derboende personer.

•••

Stk. 2 En person, der anses for hjemmehørende i en fremmed stat, Grønland eller Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan kun fratrække udgifter, der vedrører indtægter, som Danmark efter overenskomsten kan beskatte, jf. dog afsnit I A og pensionsbeskatningslovens § 49.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Ligningsloven § 2, stk. 2 Ligningsloven § 3, stk. 4 Ligningsloven § 5, stk. 7 Ligningsloven § 5A, stk. 1 Ligningsloven § 5B, stk. 1 Ligningsloven § 5G, stk. 1 Ligningsloven § 8M, stk. 2 Ligningsloven § 12B, stk. 10 Ligningsloven § 16A, stk. 4, nr. 3 Ligningsloven § 16H, stk. 1 Ligningsloven § 16I, stk. 1 Ligningsloven § 16K, stk. 1 Ligningsloven § 27E, stk. 4 Ligningsloven § 28, stk. 4 Ligningsloven § 28, stk. 5 Ligningsloven § 33A, stk. 1 Ligningsloven § 33G, stk. 1 Ligningsloven § 33H, stk. 2 Varelagerloven § 4, stk. 1 Virksomhedsskatteloven § 15c, stk. 1 Virksomhedsskatteloven § 22b, stk. 8 Virksomhedsskatteloven § 22c, stk. 2, nr. 1 Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. § 10, stk. 1, nr. 1 Personskatteloven § 14, stk. 1 Personskatteloven § 14, stk. 2 Kursgevinstloven § 37, stk. 3 Kursgevinstloven § 38, stk. 1 Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, nr. f Aktiesparekontoloven § 1, stk. 1 Ejendomsværdiskatteloven § 2, stk. 1 Ejendomsværdiskatteloven § 8, stk. 2 Bekendtgørelse om visse ligningslovsregler m.v. § 11, stk. 1 Bekendtgørelse om visse ligningslovsregler m.v. § 11, stk. 2 Bekendtgørelse om visse ligningslovsregler m.v. § 11, stk. 3, nr. 1 Lov om lån til betaling af grundskyld m.v. § 1, stk. 5 Lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto § 7, stk. 10 Lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto § 11, stk. 2 Lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto § 11, stk. 3 Lov om børne- og ungeydelse § 1a, stk. 3 Lov om børne- og ungeydelse § 2, stk. 1, nr. 1 Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde § 4, stk. 1 Lov om en skattefri seniorpræmie § 2, stk. 2 Kulbrinteskatteloven § 3, stk. 2 Kulbrinteskatteloven § 6A, stk. 2 Kulbrinteskatteloven § 21, stk. 2 Kulbrinteskatteloven § 23, stk. 2 Sømandsbeskatningsloven § 5, stk. 1 Ejendomsavancebeskatningsloven § 6A, stk. 4 Kompensationsloven (energi- og miljøafgifter) § 1, stk. 1 Kompensationsloven (energi- og miljøafgifter) § 1, stk. 2 Skattekontrolloven § 3B, stk. 2 Skattekontrolloven § 3C, stk. 6, nr. 3 Skattekontrolloven § 6B, stk. 2 Skattekontrolloven § 7, stk. 1, nr. 4 Skattekontrolloven § 7L, stk. 1 Skattekontrolloven § 11A, stk. 2, nr. 2 Aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 3 Aktieavancebeskatningsloven § 38, stk. 3 Aktieavancebeskatningsloven § 39, stk. 1 Pensionsafkastbeskatningsloven § 1, stk. 1 Pensionsafkastbeskatningsloven § 7, stk. 2, nr. 10 Pensionsafkastbeskatningsloven § 8, stk. 6, nr. 8 Pensionsafkastbeskatningsloven § 26, stk. 2 Pensionsbeskatningsloven § 15C, stk. 5 Pensionsbeskatningsloven § 15D, stk. 1 Pensionsbeskatningsloven § 15D, stk. 1, nr. 3 Pensionsbeskatningsloven § 15D, stk. 2, nr. 1 Pensionsbeskatningsloven § 15D, stk. 2, nr. 2 Pensionsbeskatningsloven § 15D, stk. 3 Pensionsbeskatningsloven § 19A, stk. 1 Pensionsbeskatningsloven § 20, stk. 6 Pensionsbeskatningsloven § 49, stk. 1 Pensionsbeskatningsloven § 53B, stk. 2 Kommuneskatteloven § 1, stk. 1 Kommuneskatteloven § 2, stk. 4 Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding § 2, stk. 3 Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding § 7, stk. 1 Opkrævningsloven § 10a, stk. 1 Seniorskatteloven § 1, stk. 5, nr. 3 Seniorskatteloven § 2, stk. 3 Seniorskatteloven § 6, stk. 1 Seniorskatteloven § 6, stk. 3 Fondsbeskatningsloven § 3A, stk. 1 Fondsbeskatningsloven § 3B, stk. 1 Fondsbeskatningsloven § 3C, stk. 1 Fondsbeskatningsloven § 3C, stk. 5 Folkekirkeøkonomiloven § 15, stk. 4 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland § 1, stk. 4 Skatteindberetningsloven § 1, stk. 2, nr. 4 Skatteindberetningsloven § 25, stk. 4, nr. 1 Skatteindberetningsloven § 41, stk. 1 Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 1 Skattekontrollov § 29, stk. 1, nr. 3 Skattekontrollov § 37, stk. 1, nr. 1 Skattekontrollov § 56, stk. 1
Interne henvisninger: § 2, stk. 1 § 2, stk. 1, nr. 4 § 2, stk. 1, nr. 4 § 2, stk. 1, nr. 11 § 2, stk. 1, nr. 12 § 4, stk. 2 § 4, stk. 6 § 5C, stk. 1 § 5C, stk. 2 § 5C, stk. 2 § 5C, stk. 2 § 6, stk. 1 § 7, stk. 1 § 8, stk. 1 § 8, stk. 2 § 9, stk. 1 § 9, stk. 5 § 10, stk. 1 § 33C, stk. 9 § 33C, stk. 10 § 43, stk. 2, nr. i § 48E, stk. 1 § 48E, stk. 1 § 48E, stk. 2 § 48E, stk. 3, nr. 1 § 48E, stk. 5 § 67, stk. 1 § 73E, stk. 1

profile photo
Profilside