14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 I det omfang forskudsregistreringen foretages på grundlag af den skattepligtiges årsopgørelse for det andet indkomstår forud for indkomståret, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, reguleres de indkomstbeløb, der indgår i årsopgørelsen. Tilsvarende gælder, i det omfang forskudsregistreringen foretages på grundlag af forskudsregistreringen for året før indkomståret, jf. § 2 stk. 1, nr. 2. Størrelsen af den nærmere regulering fastsættes for hvert år af SKAT.

•••

Stk. 2 Ved ændring af forskudsopgørelsen efter kildeskattelovens § 53, stk. 3, foretages ingen regulering efter stk. 1.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 31, stk. 1

profile photo
Profilside