14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 36

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Den skattepligtige skal inden 1 måned efter, at henstandsbeløbet forfalder, jf. kildeskattelovens § 89 A, stk. 5, give meddelelse herom til SKAT. Sidste rettidige betalingsdag er 6 måneder efter forfaldsdagen.

•••

Stk. 2 Hvis den skattepligtige har flere ejerboliger, for hvilke der er indrømmet henstand med formueskat, og en af disse ejerboliger afhændes eller ophører med at tjene til bolig for den skattepligtige eller dennes husstand, forfalder henstandsbeløbet vedrørende denne ejerbolig til betaling. Den del af det samlede henstandsbeløb, der forfalder til betaling, opgøres under hensyn til friværdiernes størrelse for de pågældende ejendomme i de år, hvori de pågældende ejendomme har været omfattet af en henstandsordning.

•••
profile photo
Profilside